Op weg naar de negende Loonse kerstklokkenloop

Op weg naar de negende Loonse kerstklokkenloop

september 24, 2019 Locale media 0

Thema: “Kerst in de toekomst”
Je zou het niet zeggen, maar over ruim twee maanden staat ons dorp weer geheel in het teken van het tweejaarlijkse evenement ‘Loonse kerstklokkenloop’: dit jaar de negende editie van dit sfeervolle kerstgebeuren dat ook nu weer veel deelnemers en bezoekers mag verwelkomen op zondag 15 december. Ik schoof in ’t Benkske aan bij twee organisatoren van het eerste uur: Gerrie Kievits en Jan van Gorkum, om ‘bij’ te praten over dit toch wel gigantisch gebeuren dat straks weer staat te gebeuren.

Geluisterd

Jan van Gorkum: “Op de lauweren rusten van het succes van voorgaande kerstklokkenlopen is het laatste wat we doen. Ook al mogen nu al terugzien op acht succesvolle edities van dit evenement: toch zijn er altijd zaken die beter of anders aangepakt en georganiseerd moeten worden ten opzichte van de vorige keren. Niet alleen zaken die we zelf hebben geconstateerd, maar zeker ook die bezoekers ons hebben doorgegeven die we zeer serieus nemen en waarnaar wordt geluisterd.” In dat verband geeft Jan aan dat de looproute, die volledig in het ‘oude dorp’ wordt uitgezet, compacter zal zijn om daarmee zoveel mogelijk ‘gaten’ te voorkomen. Door de route op deze manier aan te passen, hoeft het dorp niet afgesloten te worden voor het doorgaand verkeer en worden Hoge Steenweg, Kerkstraat en Kasteellaan dit jaar niet afgesloten. De looproute zal dit jaar niet alleen door het rode licht van de lantaarnpalen worden aangegeven, maar ook door heuse Driekoningen die de bezoekers zullen leiden door een wereld vol licht, muziek, koorzang, theater, levend vee en nog heel veel meer zaken die de Loonse kerstklokkenloop zo uniek maakt.    

Vaste én nieuwe deelnemers

Ook dit jaar hebben veel deelnemers van voorgaande edities zich voor de negende editie opgegeven en daarmee positief hebben gereageerd op de uitnodiging van de organisatie. Gerrie Kievits: “Ik heb al eerder aangegeven dat zij de basis vormen van dit evenement, waar we erg blij mee zijn. Naast al die aanmeldingen kan ik nu al melden dat Martin Hurkens, de operazanger uit het Limburgse Schinveld die in 2010 het derde seizoen van ‘Holland’s Got Talent’ won, samen Celine Janssen zal optreden op het hoofdpodium op ’t Looiershof, dat ‘The Rainbow Gospel Singers’ weer te zien én te horen zijn in de kerk en dat dit jaar weer een echte kameel van de partij zal zijn! Hoewel we nog met meer partijen aan het onderhandelen zijn, is het zeker dat de opleiding zang/theater van het ROC uit Tilburg gaat zorgen voor bijzondere optredens én een bijzondere projectie op de voorgevel van het Witte Kasteel waarin het project ‘750 jaar Loon op Zand’ zal worden afgesloten. Nieuw dit jaar is de medewerking van blaaskapel ‘Falso Pero Forte’ uit Malden en een spectaculaire act met luchtbellen! Ook voor de kinderen is er het nodige toegevoegd aan de Loonse kerstklokkenloop. Zo kunnen zij gaan zandschilderen, naar een poppenkastvoorstelling gaan of zich laten vermaken door de jeugdige artiesten van het kindercircus ‘Il Grigio’ uit Haaren. Je merkt het: het wordt weer een overvol programma!”

Jan van Gorkum: “Onze vaste bouwploeg is inmiddels weer druk bezig met de nodige voorbereidingen. Zij doen dat in de werkplaats van het installatiebedrijf van Coen IJpelaar aan het Lijkenpad, waar voldoende ruimte is om dat alles uit te voeren. We zijn blij met het aanbod van leerlingen van een school uit Oss die voor de bewegwijzering zullen zorgen, die later weer worden beschilderd door cliënten van ‘Op & Top’ uit Loon op Zand, en daarmee hun betrokkenheid met de Loonse evenement willen onderstrepen. Zo zie je maar: samen kunnen we veel en soms nog meer!” Gerrie vult Jan aan: “Het organiseren van een evenement als dit is in grote mate afhankelijk van veel vrijwilligers die je nodig hebt om aan dit alles een gezicht te geven. Zo zijn we nog op zoek naar iemand die als ‘IJskoningin’ wil figureren en vele vrijwilligers die willen assisteren bij verschillende onderdelen van deze ‘loop’. Daarom wil ik graag via dit artikel de oproep doen: lijkt het je leuk om samen met ons een succesvolle negende Loonse kerstklokkenloop te organiseren? Sluit je dan bij ons aan en bel mij via 06 – 27264982 om je op te geven!”

Kerstboom vol Sterren

Het initiatief ‘Kerstboom vol Sterren’ dat u tijdens de kerstklokkenloop tegen kunt komen, is een initiatief van de organisatie in samenwerking met Van Gorp Uitvaartvaartzorg. Wie verdient het om in het licht te worden gezet? Welke man, vrouw of kind wil jij in het licht zetten? Mensen kunnen voor jou bijzonder zijn, omdat je hem of haar zo mist, hij of zij veel voor jou betekent of omdat die persoon extra steun verdient. Tijdens de kerstklokkenloop worden bij de kerk twee wensbomen geplaatst, die gevuld gaan worden en zullen stralen met licht door de kerstballen met foto’s van bijzondere mensen. De kerstballen zijn vanaf 7 december te koop bij de pastorie in Loon op Zand. De opbrengst komt volledig ten goede aan de Loonse Kerstklokkenloop.

Samen kunnen we veel en soms nog meer!

Het staat buiten kijf dat een evenement als de Loonse kerstklokkenloop geld kost en niet zo’n beetje ook. Gelukkig kan de organisatie zich ook dit jaar weer gesteund voelen met de nodige donaties die tot nu toe zijn binnengekomen, mede door het bericht hierover in de vorige editie van Rond de Toren. Alle gevers: heel hartelijk bedankt namens de organisatie! Het evenement heeft dit jaar voor het eerst een thema gekregen: “Kerst in de toekomst”, daarmee aangevende dat de viering en beleving van het kerstfeest door de jaren heen sterk is veranderd en de vraag stelt: hoe zal het kerstfeest over pakweg 25 jaar worden gevierd? Hoe deze dan zal worden gevierd is moeilijk te voorspellen, maar het zal altijd een feest blijven waarbij mensen elkaar opzoeken in een sfeer van vrede en licht om daarin samen te zijn. Die sfeer wil de organisatie van de Loonse kerstklokkenloop graag elke twee jaar in ons dorp tastbaar én voelbaar maken, mede dankzij de steun van velen: vrijwilligers, donateurs, deelnemers en natuurlijk: de bezoekers. Om het met de woorden van Jan van Gorkum uit te drukken:  “Samen kunnen we veel en soms nog meer!”.

Tiny van Hooren