De negende Loonse kerstklokkenloop dient zich aan!

De negende Loonse kerstklokkenloop dient zich aan!

december 5, 2019 Uncategorized 0

Zondag 15 december is het zover: negende Loonse kerstklokkenloop dient zich aan!

Voor de organisatie van de Loonse kerstklokkenloop komt het ‘uur U’ op zondag 15 december 18.00 uur langzaam maar zeker naderbij. Op dat tijdstip zullen de Loonse kerkklokken, in combinatie met een prachtig vuurwerk op de Kasteelweide, het begin aankondigen van de negende Loonse kerstklokkenloop. Al het voorbereidende werk dat hiervoor in de afgelopen maanden is verricht en tot op het allerlaatste moment zal worden verricht, zal dan te beleven zijn voor de vele toeschouwers die zich op dat tijdstip in de kom van ons dorp zullen verzamelen voor de negende editie van dit unieke Loonse evenement.

De weken voorafgaande aan ‘de loop’ is het voor de organisatie hard werken geblazen om alles geregeld en afgerond te krijgen. Ondanks al die drukte lukt het mij om namens Rond de Toren een afspraak te maken met Gerrie Govers en Jan van Gorkom voor een artikel, die ‘organisatorisch gezien’  de nodige ervaring hebben opgebouwd. Zij voldoen graag aan mijn verzoek, want er is best nog het een en ander te vertellen en ‘mede te delen’ wat betreft de komende Loonse kerstklokkenloop.

Geen parkeerproblemen

Jan steekt meteen van wal, door aan te geven dat de ervaringen van voorgaande edities hebben geleerd dat het probleem van parkeren en toegang tot het dorp de grootste prioriteit moest krijgen. Daarom is er alles aan gedaan om voldoende parkeergebieden voor de bezoekers te realiseren. Jan: “Die gebieden zijn het o.a. het voormalig terrein van Garage Van Roosmalen, het terrein waar voorheen schoenfabriek Van Lier stond aan de Bergstraat, een ruim weiland aan de Klokkenlaan, het terrein van Anton Vermeer aan de Kasteellaan en een terrein van de fam. Vermeulen aan de Kasteelhoevelaan. Hier kunnen in totaal 2500 auto’s een plaats krijgen, nadat zij door verkeersregelaars hier naar toe zijn geleid, mocht er in het dorp geen parkeerplaats meer voorhanden zijn. Om het dorp zo toegankelijk mogelijk te houden, is er voor gekozen om dit jaar de looproute zodanig uit te zetten, dat het doorgaande verkeer normaal door het dorp kan blijven rijden. Tijdens de duur van de kerstklokkenloop zal de kruising Oranjeplein-Kloosterstraat-Ecliptica wél worden afgesloten om de veiligheid van de deelnemers zoveel mogelijk te garanderen. Een omleidingsroute zal hier worden ingesteld én aangegeven. De route van de kerstklokkenloop is die avond vanaf 17.00 uur gesloten voor gemotoriseerd verkeer.”

Wat de looproute zelf betreft, geeft Gerrie aan dat deze duidelijk wordt aangegeven door rood licht afgevende lantaarnpalen én de aanwezige koningen. Gerrie: “Het is de bedoeling dat de mensen de route tégen de klok in lopen. Als de aanwijzingen worden gevolgd, komt dat helemaal goed!” En zij vervolgd: “Het aantal inschrijvingen dit jaar komt ruim over de 90, een record, en zijn heel divers. Van solisten tot duo’s en van kleine groepen tot complete koren: alles is te zien en te beleven op deze avond. Natuurlijk zullen de bezoekers bekende taferelen van voorgaande edities tegenkomen, maar zeer zeker ook geheel nieuwe: geen enkele kerstklokkenloop is hetzelfde!”

Twee bijzondere acties

Het gaat te ver om in dit artikel alle deelnemers apart te noemen: daarvoor zijn het er veel te veel. Toch vroeg de organisatie mij om hierop twee uitzonderingen te maken, die zij graag vermeld willen zien. Op de eerste plaats is dat de actie ‘Sterren stralen tijdens de kerstklokkenloop’, dat georganiseerd wordt in samenwerking met Van Gorp Uitvaartzorg. Tijdens deze actie kunt u mensen, groot of klein, die voor u bijzonder zijn, in het licht zetten. Hiervoor komen kerstbomen te staan bij de kerk, waarin u een kerstbal kunt hangen met daarin (eventueel) een foto met uw wens voor degene die u in het licht wil zetten. De speciale kerstballen hiervoor zijn inmiddels voor slechts € 1,00 te koop bij de Pastorie in Loon op Zand op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur, bij Woonzorgcentrum De Venloene in Loon op Zand en bij Van Gorp Uitvaartzorg, Hoofdstraat 32 in Kaatsheuvel op werkdagen tussen 13.00 en 17.00 uur. 

De tweede bijzondere actie betreft de verkoop op vier verschillende locaties in de looproute van de Loonse kerstklokkenloop van warme chocolademelk, warme glühwein en versnaperingen voor de kinderen. Deze verkoopstalletjes zullen worden bemand door personeel van Rabobank De Langstraat. De opbrengst van deze verkoop zal geheel ten goede komen aan een ‘Loons goed doel’. Wat de opbrengst zal zijn en aan welk Loons goed doel deze zal worden geschonken, zal in de maand januari via Rond de Toren bekend worden gemaakt.

Ook dit jaar zal de Loonse kerstklokkenloop tussen 21.00 en 21.30 uur sfeervol worden afgesloten in de Loonse parochiekerk met o.a. optredens van het gospelkoor ‘The Rainbow Gospel Singers’ en Martin Hurkens, samen met Celine Janssen, die tijdens de kerstklokkenloop ook te zien en te horen zijn op ’t Looiershof. Het zal een bijzondere en mooie afsluiting worden van dit geweldige Loonse evenement!

Zonder sponsoring geen kerstklokkenloop

Het organiseren van een evenement als de Loonse kerstklokkenloop staat of valt met de ondersteuning van sponsoren. Dat weten Jan en Gerrie maar al te goed. Ook dit jaar weten zij zich als organisatie gesteund door een aantal bedrijven en instellingen die door hun medewerking de basis vormen van de negende Loonse kerstklokkenloop. Zij vinden dat deze daarom eens best bij naam genoemd mogen worden: Transportbedrijf Chr. Vermeer, ASVZ Udenhout, Rabobank De Langstraat, Rabo ClubSupport, ROC Tilburg, Installatiebedrijf IJpelaar, Coop Loon op Zand (voor de opbrengst van de statiegeldactie, die nog tot eind januari 2020 loopt!), Winkeliersvereniging De Besterd Tilburg, Van Gorp Uitvaartzorg Kaatsheuvel, Het Stamhuys Loon op Zand, Slagerij William Martens en nog vele Loonse middenstanders en sympathisanten. Namens de organisatie: heel erg bedankt voor alle steun! Hierbij past ook een woord van dank aan de ondersteunende instanties, zoals de Gemeente Loon op Zand, EHBO en de Verkeersbegeleiders. Dank zij jullie allemaal kunnen we weer een geweldig evenement neerzetten!

Ook belangrijk: vrijwilligers

Net zoals sponsoring, kan een gebeuren als de Loonse kerstklokkenloop niet zonder inzet van vrijwilligers. Het al jaren aan de Loonse kerstklokkenloop verbonden team van vrijwilligers, de z.g. ‘bouwploeg’, zal 7 december beginnen met de voorbereidende werkzaamheden op plaatsen waar de komende kerstklokkenloop is gepland. Maar die groep is bij lange na niet voldoende om de vele uit te voeren taken tijdens dit gebeuren uit te voeren. Gelukkig hebben zich al de nodige mensen aangemeld bij Gerrie Govers om aan te geven dat zij bereid zijn om tijdens ‘de loop’ ingezet te worden, maar dat mogen er gerust nóg meer worden. Wil jij, jong en oud, je inzetten om de negende Loonse kerstklokkenloop tot een succes te maken door een van de vele taken op te nemen? Gerrie Govers ontvangt graag je telefonische aanmelding via telefoonnummer 06 – 27264982.

Over een dikke week is het zover: de negende Loons kerstklokkenloop dient zich aan. Het tweejaarlijks Loonse evenement waar velen elke keer weer op af komen. En terecht, want het is voor menige bezoeker ook de opmaat naar Kerstmis. Mede namens de organisatie van de Loonse kerstklokkenloop wensen wij u vooral een sfeervolle en warme kerstklokkenloop toe. Als deze net zo wordt als de afgelopen edities, wordt het ook nu weer een geweldige avond!

Redactie: Tiny van Hooren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *