Loon op Zand wacht een bijzondere tiende Kerstklokken loop!

Loon op Zand wacht een bijzondere tiende Kerstklokken loop!

september 11, 2021 Locale media 0

De vakantieperiode ligt grotendeels achter ons. De meesten van ons zijn weer in hun ‘normale doen’ en bezig met het leven van alledag, zoals dat vóór de vakantieperiode niet anders was. Dat geldt ook voor de organisatoren van evenementen, die door de beperkingen van de bestaande corona-regels genoodzaakt waren geplande evenementen te annuleren of op zijn minst aan te passen. Inmiddels lijkt het grootste leed wat dat betreft achter ons te liggen, maar helemaal vrij van alle regels en bepalingen zijn we nog (lang) niet.

Ook de organisatie van de tiende Loonse Kersklokkenloop, die dit jaar op zondag 19 december zal worden gehouden, is zich hiervan terdege bewust. Toch gaat zij ervan uit, gezien de huidige positieve ontwikkelingen waarin steeds meer mensen zich laten vaccineren, dat Loon op Zand dit jaar haar tiende Kerstklokkenloop gaat beleven: een Kerstklokkenloop die vanwege de tiende editie een heel bijzondere moet gaan worden. Uiteraard zal het een ‘verantwoorde’ kerstklokkenloop worden, die geheel zal voldoen aan de dan geldende corona-regels van het RIVM.

Er is veel te doen!

Het vele werk achter de schermen dat vooraf gedaan moet worden om ook van deze Loonse Kerstklokkenloop een succes te maken, is al geruime tijd geleden opgestart. Want er moet heel wat gedaan worden! Denk hierbij aan het aantrekken van voldoende sponsoren om alles sluitend te krijgen, aanvragen tot deelname verwerken, voorbereidende werkzaamheden vanuit de werkploeg, het bepalen van de route, overleg met ondersteunende organisaties/bedrijven en locaties, aansturen van de verschillende werkgroepen, zorgen voor de nodige publiciteit, enz.   

Als je iets te vieren hebt, moet je dat ook duidelijk laten merken. Dat is ook de mening van de organisatie. Vandaar dat vanwege het jubileumjaar onder andere wordt uitgepakt met een junior-ijsbaan die geplaatst zal worden bij Brasserie De Kiosk, een carillon vanuit het orkest van André Rieu en niet te vergeten de dochter van zandkunstenaar Gert van de Vijver, die op zijn minst net zulke mooie zandtekeningen kan maken als haar vader. Samen met alle deelnemers en vrijwilligers die zich elke twee jaar weer melden voor hun medewerking en daarmee de vaste kern van dit evenement vormen, kan het niet anders zijn dan dat het een bijzondere 10e editie gaat worden.

Maar dat is nog lang niet alles. Uniek in dit jubilerende jaar, is de komst van een professioneel circus. De Loonse Kerstklokkenloop presenteert ‘Kerstwintercircus’, waar het hooggeëerd publiek zich kan vermaken met de nodige acts en optredens. Kaartverkoop voor dit circus zal geschieden via een verkoopactie in samenwerking met de Coop te Loon op Zand. Onder andere in de volgende edities van Rond de Toren zal de organisatie u hierover verder informeren.

Waardering

Dat de Loonse kerstklokkenloop op veel waardering van velen mag rekenen, is inmiddels wel duidelijk. Van meet af aan heeft de lokale bevolking de Kerstklokkenloop in haar hart gesloten. Het is uitgegroeid tot een bijzonder sfeervol evenement dat uniek is in zijn soort en voor velen een gebeuren om naar uit te kijken. In de tussentijd kunt u van de ontwikkelingen op de hoogte blijven via www.loonsekerstklokkenloop.nl

Welkom om mee te helpen

Het is al gezegd in dit artikel: het organiseren van een evenement als de Loonse kerstklokkenloop brengt heel wat werk met zich mee. Dankbaar werk dat door vele vrijwilligers wordt gedaan. Voelt u zich aangespoord om ook mee te helpen, dan nodigt de organisatie u uit om contact op te nemen met Gerrie Govers via mobielnummer 06 – 27264982. Mailen kan natuurlijk ook: Gerriegovers@hotmail.com.

Bron: Rond De Toren