Bestuur

Voorzitter: Gerrie Govers
Penningmeester: Hans van Liemde
Materialenbeheer: Harrie Bruers
Geluid en licht: Peter Zaal
Sponsoring: Theo Perrij
Bestuurslid: Marcel van de Linden
Gastheer: Pastoor Luijckx