Organisatie

De Kerstklokkenloop zou niet kunnen bestaan zonder de inbreng van heel Loon op Zand. De Stichting kiest er bewust voor om de buurtverenigingen langs de route in te schakelen voor het organiseren van activiteiten, het versieren van de straten enzovoort. De samenwerking tussen de buurtverenigingen versterkt de saamhorigheid van de gemeenschap op een unieke manier.

Die onderlinge verbondenheid krijgt een extra lading door het kerstseizoen. In de komende editie wil de Stichting graag nog meer aandacht besteden aan de kerstgedachte door ook sociale initiatieven te ondersteunen. We zijn voortdurend op zoek naar andere mogelijkheden om mensen te bewegen zich ook na afloop van de Kerstklokkenloop actief in te zetten voor een vitale, saamhorige Loonse gemeenschap.

De Stichting heeft geen winstoogmerk, maar handelt vanuit een ideële gedachte: het verbinden van individuen, lokale verenigingen en andere organisaties. De Kerstklokkenloop heeft onder meer als doel om de samenhang in het dorp te versterken door de bewoners zelf actief te betrekken bij het voorbereiden en uitvoeren van een groot en sfeervol evenement. Door zo veel mogelijk onderlinge contacten te initiëren wil de Stichting bevorderen dat het dorpsleven een impuls krijgt waar het ook buiten de Kerstklokkenloop om van profiteert.